Dziady, dziady i po dziadach ;)

Dziady w Domu Kultury ;)
Dnia 28 października w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się finał wydarzenia „Dziady Jesienne”. To efekt złożenia dwóch projektów w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”, które to złożyli Karolina Gołębiowska (pracownik Krasnostawskiego Domu Kultury) i Andrzej Kostrzanowski (grupa nieformalna „Pod Napięciem"). 
Głównym punktem finału było przedstawienie teatralne „Dziady Jesienne" przygotowane przez Stanisława Kliszcza (Krasnostawski Dom Kultury) scenariusz inscenizacji został oparty na literackich opisach święta Dziadów i tekstach związanych z tematyką przemijania. Aktorami stali się uczniowie krasnostawskich szkół – uczestnicy odbywających się w październiku warsztatów teatralnych. Przedstawienie poprzedziła prelekcja Mateusza Soroki z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, przybliżająca wiedzę o tym obrzędzie oraz wprowadzająca publiczność w świat zapomnianych zwyczajów i tradycji naszych przodków.
Przed premierą odbyły się warsztaty tworzenia masek „karaboszek” oraz zajęcia kulinarne, gdzie zostały wytworzone rekwizyty do spektaklu oraz poczęstunek dla widzów.
Wydarzenie miało na celu uwypuklenie roli kultury i tradycji ludowej jako istotnych elementów budowania tożsamości lokalnej. Zwieńczeniem był koncert duetu Kipikasza – specjalizującego się w muzyce dziadowskiej i folkowej znana niektórym z plenerowego występu na Palinocce Pod Światowidem. 

Wydarzenie powstało w wyniku konkursu grantowego na realizację zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej zorganizowanego przez CSK w Lublinie w ramach projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” realizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. Strategicznym celem programu było pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Rolę lokalnego partnera projektu pełni Krasnostawski Dom Kultury, który udzielił „Dziadom Jesiennym” wsparcia technicznego i merytorycznego, zaś finansowo wsparła nas firma PROFMED.
„Dziady Jesienne” miały na celu przybliżyć szerokiemu odbiorcy ideę słowiańskiego święta ku czci zmarłych, związane z nim wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Całe bogactwo i dziedzictwo kulturowe, którego elementy przetrwały do naszych czasów, pomimo wypierania ich przez nowoczesność i wpływy innych kultur.
Jednym z wymogów projektu MLK było nawiązanie współpracy przy realizacji projektu pomiędzy instytucjami kultury, oświaty, a także placówkami zajmującymi się osobami wykluczonymi społecznie. By zrealizować ten zamysł do udziału w krasnostawskich projektach zaproszono młodzież z I LO im Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, Zespołu Szkół nr. 1 w Kraśniczynie, Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz uczestników zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie.
Serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi Krasnostawskiemu Domowi Kultury za wsparcie, tym którzy pomagali w realizacji oraz za obecność.
Po tak udanym projekcie, aż chce się kontynuować działania. Może w przyszłym roku znów spotkamy się na Dziadach? Kto wie.
Ahoy!
 
Last modified onniedziela, 21 styczeń 2018 16:56
Login to post comments